Taisyklės

Taisyklės

     1. Bendrosios nuostatos

1.1.Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau - Klientas) ir internetinės parduotuvės  www.dirbkstilingai.lt  (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2.Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, komentuoja bei vertina prekes ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3.Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir  UAB "DS" (toliau – Administratorius) (įmonės kodas 302650989, PVM mokėtojo kodas LT100006369416, registruotas adresas Klaipėdos g. 99 K2-1C, LT-37103, Panevėžys.

1.4.Klientas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Toliau > Užsakymo apmokėjimas“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.5.Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6.Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

      2. Duomenų apsauga

2.1.Klientui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.

2.2.Klientas, norėdamas komentuoti ar (ir) vertinti Parduotuvėje siūlomas prekes, sudaryti „Norų krepšelį“ privalo užsiregistruoti ir prisijungti prie Parduotuvės, įvedant savo elektroninį paštą ir slaptažodį. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Kliento asmeninius duomenis: vardą, elektroninį paštą, slaptažodį. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.

2.3.Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.4.Administratorius įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Administratoriaus partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.5.Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.

2.6.Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač  tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Administratorius neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

   3. Sutarties sudarymas

3.1.Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „TOLIAU > Užsakymo apmokėjimas“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

3.2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.3.Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

3.4.Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Administratoriaus.

   4. Prekės ir jų kainos

4.1.Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

4.2.Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.

4.3.Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

4.4.Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.5.Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

4.6.Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.7.Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Užsisakius prekių mažiau nei 24 €, pristatymo kaina 3 €. Klientui pasirinkus apmokėjimo būdą KURJERIU (COD paslauga), pristatymo išlaidas apmoka pats Klientas. Paslauga  Lietuvoje kainuoja 2,00  €.

  5. Atsiskaitymas už prekes

5.1.Administratorius užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriaus banko sąskaitoje (UAB "DS" atsiskaitomoji sąskaita AB SEB bankas  A/S LT177044060007722156 arba “Swedbank” AB,   A/S LT847300010127811467).

5.2.Klientas apmokėti už prekes turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje  elektroninį paštą.

5.3.Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:

5.3.1.Internetu:

5.3.1.1.Per elektroninę bankininkystę.

5.3.1.2.Per PayPal sistemą.

5.3.2.2.Kurjeriui siuntinio pristatymo metu.

5.4. Atsiskaitant už prekes „Pavedimu“, Klientas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Administratorius negarantuoja užsakymo įvykdymo.

5.5.Administratorius įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes. Tačiau Administratorius neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų ar Paysera sistemos ,kuriais buvo vykdomas Kliento apmokėjimas Administratoriui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Administratorius neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo numerio ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

   6. Prekių grąžinimas

6.1.Administratorius prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.

6.2.Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Klientas per 30 kalendorinių dienų po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje  www.dirbkstilingai.lt  įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitokio dydžio, spalvos ar modelio.

6.2.1.Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.2.1.1.prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

6.2.1.2.prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.2.1.3.prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.

6.2.2.Keičiama arba grąžinama prekė turi būti grąžinta Omniva grąžinimai 

6.2.3.Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas  pirkimą parduotuvėje www.dirbkstilingai.lt įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

6.2.4.Administratorius gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 30 dienų įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko keitimo/grąžinimo kriterijus. Jei keičiama/grąžinama prekė atitinka šiuos kriterijus, Administratorius įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

6.2.5.Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Administratorius įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Administratoriui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Administratoriaus banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui www.dirbkstilingai.lt parduotuvės asortimente.

6.2.6.Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Klientas.

6.3.Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Administratorius su Klientu neaptarė  jos trūkumų, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

6.3.1.pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

6.3.2.per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

6.3.3.vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.4.Jei Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas šią prekę kartu su pirkimą parduotuvėje www.dirbkstilingai.lt įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu Klaipėdos g. 99, K2-1C, LT-37103, Panevėžys.

6.5.Administratorius visoms prekėms nesuteikia garantijos.

 

   7. Prekių pristatymas

7.1.Prekes pristato Administratoriaus įgaliotas atstovas: paštomatas (UAB „OMNIVA“ ) arba kurjeriu (UAB "DPD Lietuva").

7.2.Administratorius įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 2-5 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. Taip pat Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Administratorius, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

7.3.Prekės Kurjeriu pristatomos Lietuvos teritorijoje nuo pirmadienio iki penktadienio. 

7.4.Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekes, Kurjeris papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Administratoriui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir yra Administratorius visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

7.5. Administratoriaus įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Kliento atsakomybė.

7.6.Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti pastebėtus trūkumus. Klientas, neatlikęs šių veiksmų prie Kurjerio, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

7.7.Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Administratoriumi telefonu +370 611 99453. Administratorius įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Administratoriaus ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Administratoriui per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

7.8.Administratorius suteikia galimybę prekes gauti ir Klientams iš užsienio (ne Lietuvos teritorijoje). Tuo atveju Administratorius prekes siunčia naudodamasis pašto paslaugomis. Siuntos užsienio valstybėse pristatomos per 7-20 darbo dienų.

7.8.1.Pristatymo kaina į Europos Sąjungos šalis priklauso nuo siuntinio svorio ir tuo metu galiojančių „Lietuvos pašto“  įkainių.